ویرایش

درباره این دوره HTML و CSS آیا ابزاری برای ساختن یک برنامه نویسی وب سایت برای مبتدیان ممکن است سخت به نظر برسد. با این حال ، شروع با اصول اولیه یک روش عالی برای آشنایی با نحو و روند کارهایی است که برای ایجاد یک وب سایت فراهم می کند. این دوره به شما HTML و CSS ، دو آموزش می دهد.

turitor@admin.com

021123456789

0 +
کادر اداری
0 +
دبیران خبره
0 +
دانش آموز
0 +
کلاس ها

رشته های هنرستان

#امکانات چرا مهرگان؟

دبیران کارآمد

حضور دبیران کارآمد و توانمند در مهرگان

نیروهای متخصص

استفاده از نیروهای متخصص و به روز

تجربه

توشه سال ها تجربه در خدمت دانش آموزان

مسیر یادگیری مناسب را برای خود پیدا کنید

اهداف خود را با برنامه های ما مطابقت دهید ، گزینه های خود را کاوش کنید و مسیر موفقیت خود را ترسیم کنید.

# نظرات کاربران آنچه دانشجویان می گویند

# مدرسان مدرسان برجسته