چهارشنبه  01 اسفند 1397 
جشن شكوفه ها در روز 31 شهريور ماه راس ساعت 9 برگزار مي گردد.
جشن غنچه ها روز 31 شهريور ماه راس ساعت 11 برگزار مي گردد.
اخبار

اطلاعيه بهداشتي

با توجه به شروع فصل سرما و شيوع بيماريهاي واگير مانند آنفلوانزا و سرماخوردگي هاي ويروسي و احتمال صدمه به دهان و دندان دانش آموزان هنگام آب خوردن با دست از شير آب ، لطفا از فردا ...

بزرگداشت حافظ

20 مهرماه روز بزرگداشت حافظ گرامي باد.

جشن روز جهاني كودك

امروز 16 مهرماه جشن روز جهاني كودك برگزار گرديد.

جشن قرآن پايه اول

مروز 18 مهرماه جشن قرآن دانش آموزان كلاس اول برگزار گرديد. دانش آموزان در اين مراسم با خواندن سوره حمد و توحيد خدا را شكر كردند. اين جشن با هدف آشنايي و انس بيشتر دانش آموزان با ...

سرويس مدرسه

اولياي محترم لطفا براي دادن كروكي و هماهنگي به منظوراستفاده از سرويس به مدرسه مراجعه نماييد.

جلسه هم انديش معلمان پايه اول

جلسه هم انديش معلمان پايه اول جلسه هم انديش معلمان پايه اول جلسه هم انديش معلمان پايه اول جلسه هم انديش معلمان پايه اول