ویرایش

درباره این دوره HTML و CSS آیا ابزاری برای ساختن یک برنامه نویسی وب سایت برای مبتدیان ممکن است سخت به نظر برسد. با این حال ، شروع با اصول اولیه یک روش عالی برای آشنایی با نحو و روند کارهایی است که برای ایجاد یک وب سایت فراهم می کند. این دوره به شما HTML و CSS ، دو آموزش می دهد.

turitor@admin.com

021123456789

# بهبود زندگی از طریق یادگیری هر زمان، هر جا یاد بگیرید. آینده خود را تسریع کنید.

ما معتقدیم که همه ظرفیت خلاق بودن را دارند. Eduzion مکانی است که در آن افراد پتانسیل های خود را توسعه می دهند.

دسته بندی های برتر موضوعات محبوب

0 +
دوره ها و فیلم ها
0 +
مدرسان خبره
0 +
دانشجویان
0 +
کلاس تکمیل

# آزمایشی آنچه دانشجویان می گویند

#اخبار اخبار و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید